Detský tábor 2010

Pletenie korbáčov r. 2011

Zlatá konfirmácia - 15. máj 2011

Detská besiedka a opekačka - 27. máj 2011

Majáles - 20.máj 2011

Pletenie košíkov v zborovom dome

Stavanie fašiangovskej nevesty

Valentínska párty pre mladých r.2012

Tvorivé dielne - Veľkonočné vajíčka

Majáles 2012

Biblická olympiáda

Brigáda

Deň diakonie 2012

Svetový deň modlitieb

Sústredenie konfirmandov

Seniorálne stretnutie tvorivých dielní

Náboženstvo v kostole

Vystúpenie detí na Veľkonočnú nedeľu (2013)

Brigáda na fare 27.4.2013

Deň matiek v CZ Pliešovce

Konfirmácia 2013

Pliešovské ZVONY 2013

Opekačka na detskej besiedke

Skúška katechuménov

Ukončenie školského roka

Kosenie trávy v Zaježovej.

Karneval

100. výročie narodenia evanjelického farára Ladislava Kyseľa

Detský tábor 2013

Tábor pre dorast a mládež - Kokava nad Rimavicou 2013

KONFIRMÁCIA 15.06.2014

POĎAKOVANIE ZA ÚRODY ZEME 18.10.2015