STUDŇA ZA KOSTOLOM

Náš najnovší projekt

 

Začali sme skrášľovať okolie nášho kostola. Konkrétne sme začali rekonštrukciou studni (viď fotky), ktorá sa nachádza za kostolom. Našim cieľom je nielen zrekonštruovať studňu, ale aj vybudovať okolo nej „oddychovú zónu“ a to vybudovaním lavičiek, postavením informačného panela, ktorý by informoval okoloidúcich o našom kostole, vysadením okrasných stromčekov... Chceme troška „vrátiť čas“ a aby tak ako kedysi bola studňa miestom stretávania, oddychu, aby sa tak aj v dnešnej modernej dobe, tým miestom stretávania stala. A to nielen pre evanjelikov, ale pre všetkých bez rozdielu vierovyznania. S Božou pomocou a ľudským prispením sa nám podarilo vyzbierať nejaké peniaze, ale nie je ich dosť. Preto sa aj takouto formou obraciame na Vás - prosíme Vás, pomôžte nám finančne. Každé jedno euro sa nám zíde, aby sme toho mohli okolo kostola urobiť čo najviac. Číslo nášho zborového účtu je 04 01 805 926/0900. Ak by ste sa rozhodli prispieť na túto vec, napíšte, prosím do správy pre prijímateľa „Studňa za kostolom“. Vopred vám srdečne ďakujeme.